ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 11 - ადამიანის სხეული

715

სრულად

თემა 12- დედამიწა, მზე, მთვარე და პლანეტები

697

სრულად

თემა 13. ეკოსისტემა

701

სრულად

თემა 14- ელექტრობა

549

სრულად

თემა 15. კვების ჯაჭვი

661

სრულად

თემა 16. კინეტიკური და მექანიკური ენერგია

558

სრულად

თემა 17. მყარი, თხევადი, აირადი

599

სრულად

თემა 18. წყალი

646

სრულად

თემა 19 - ხმა

531

სრულად

თემა 20 - ჯანსაღი ცხოვრების წესი

1154

სრულად