ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 11 - ადამიანის სხეული

545

სრულად

თემა 12- დედამიწა, მზე, მთვარე და პლანეტები

559

სრულად

თემა 13. ეკოსისტემა

571

სრულად

თემა 14- ელექტრობა

448

სრულად

თემა 15. კვების ჯაჭვი

479

სრულად

თემა 16. კინეტიკური და მექანიკური ენერგია

447

სრულად

თემა 17. მყარი, თხევადი, აირადი

488

სრულად

თემა 18. წყალი

531

სრულად

თემა 19 - ხმა

444

სრულად

თემა 20 - ჯანსაღი ცხოვრების წესი

928

სრულად