ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

606

სრულად

თემა 1

მე და შენ

646

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

634

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

572

სრულად

თემა 4

მისალმება

587

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

689

სრულად

თემა 6

ხილი

1372

სრულად

თემა 7

ფერები

660

სრულად

თემა 8

ოჯახი

583

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

583

სრულად