ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

სასწავლო დაწესებულებები


საჯარო სკოლები


სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის #2 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (რუსულენოვანი)
ახალციხის #3 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
სოფ. საძელის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის #1 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
ნინოწმინდის #3 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
სოფ. ეშტიის #1 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის #2 სკოლა (რუსულენოვანი)

 

ქვემო ქართლი

წალკის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ნარდევანის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
სოფ. კიზილქილისას ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
სოფ. ხაჩკოვის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)
სოფ. ჩივთქილისის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (სომხურენოვანი)

დმანისის მუნიციპალიტეტი:
სოფ. ზემო ოროზმანის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი: 
სოფ. დარბაზის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)
სოფ. ქვემო ბოლნისის #1 ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)

მარნეულის მუნიციპალიტეტი:
სოფ.  ქვემო სარალის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)
ბაიდარის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
სოფ.   ქესალოს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)
სოფ.  მუღანლოს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)

 

კახეთი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 
სოფ. იორმუღანლოს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანულენოვანი)

 

ბაღები

ქვემო ქართლი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ქ. გარდაბნის #4 ბაღი (აზერბაიჯანულენოვანი / ქართულენოვანი)

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
სოფ. შულავერის ბაღი (აზერბაიჯანულენოვანი)
სოფ. ყიზილაჯლოს  ბაღი (აზერბაიჯანულენოვანი)
ქ. მარნეულის #4  ბაღი (აზერბაიჯანულენოვანი / რუსულენოვანი)

 

სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტი
ქ. ნინოწმინდის ბაღი "წიწერნაკი"  (სომხურენოვანი)

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტი
ქ. ახალქალაქის #1 ბაღი (სომხურენოვანი)

ახალციხის  მუნიციპალიტეტი
სოფ. წყალთბილას ბაღი (სომხურენოვანი)