ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

529

სრულად

თემა 1

მე და შენ

568

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

565

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

515

სრულად

თემა 4

მისალმება

501

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

621

სრულად

თემა 6

ხილი

1220

სრულად

თემა 7

ფერები

578

სრულად

თემა 8

ოჯახი

518

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

506

სრულად