ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა 3- შეგრძნებები

თემა 3- ში მოცემულია ტექსტები დონეების მიხედვით. ტექსტების თემატიკაა - შეგრძნებები.  ტექსტს თან დართული აქვს  ქარდები,  გზამკვლევი და დანართები.