ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემატური ვიდეო მასალა ბაღის აღმზრდელებისთვის

ბაღის აღსაზრდელებითვის შექმნილია დონეებად დაყოფილი თემები . თემებს თან ახლავს ვიდეო მასალა თვალსაჩინოებისთვის, რაც გაუადვილებს საგაკვეთილო პროცესს, როგორც  მასწავლებლებს, ასევე ბაღის აღსაზრდელებს. 

 

 

 

თემატური ვიდეო რესურსი